see more henna designs here
The birthday girl! Happy Birthday Roxy! #roxy #dogsofinstagram #dog #ridgeback #lab #birthday #puppy  #ypsilanti #ypsi #doggie #birthdaygirl